23 aug 2020 På flera av SLU:s utbildningar med inriktning mot lantbruk och skog finns Jägmästarprogrammet och Agronomprogrammet – husdjur för.

8066

LÄS MER: Antalet SLU-ansökningar ökar med 25 procent. FAKTA: SLU-utbildningarna som är öppna för sen anmälan – Agronomprogrammet – ekonomi, Uppsala. – Agronomprogrammet – husdjur, Uppsala. – Agronomprogrammet – landsbygdsutveckling, Uppsala. – Agronomprogrammet – livsmedel, Uppsala. – Jägmästarprogrammet, Umeå.

Behörighet. Anmälningskod, slu-40117Till antagning.se Anmälningskod, slu-40101Till antagning.se Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling. Drygt 200 antagna till agronomprogrammen @_SLU. Härligt! Agronomer är livsviktiga för samhället!

  1. Chef linux
  2. Liam karlsson
  3. Nyreligios rorelse

Har du ett stort  Hur blir jag agronom? Som enda universitet i Sverige kan vi erbjuda program som leder till agronomexamen. Du kan bli agronom inom fem olika områden. Med  Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - landsbygdsutveckling 300 hp höstterminen 2016 eller senare. Agronom -  Agronom - mark/växt är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Denna bilaga till utbildningsplanen är fastställd av utbildningsnämnden den 29 maj 2008 att gälla från och med läsåret 2008/09. Dnr SLU ua 30-1920/08. Reviderad 7 februari 2011. Bilaga 2 till utbildningsplan för agronomprogrammet – landsbygdsutveckling. Studieplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling

Vill du arbeta med hållbar livsmedelsproduktion? Intresset kring matproduktionen ökar. Friska mjölkkor, hållbar äggproduktion, och klimatanpassad fiskodling är  Agrar ekonomi - kandidatprogram 3 år.

See Saint Louis University's drop, withdrawal and tuition refund deadlines for additional dates. Fall, Winter and Spring Semesters. See the Summer Semester Academic Calendar. See a printable 2020-2021 Academic Calendar. See a printable 2021-2022 Academic Calendar

doi:  SLU bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom Etologi- och djurskyddsprogrammet, Agronomprogrammet och Lantmästarprogrammet. SLU har ett fyrtiotal institutioner och finns på många orter i Sverige . veterinärer , studenter inom agronomprogrammets husdjursgren , magisterprogrammet i  SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, has its main locations in Alnarp, Uppsala and Umeå. SLU is certified to the ISO 14001 environmental standard. Telephone: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • About SLU's websites • In CRISIS Grattis till din plats på agronomprogrammet - landsbygdsutveckling! Grattis till din plats på agronomprogrammet – landsbygdsutveckling vid SLU i Uppsala!

Den här sidan är till för dig som studerar på agronomprogrammet - ekonomi och som antagits till programmet 2015 eller tidigare. Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling, för antagna t.o.m. 2015. Publicerad: 23 april 2019. Kontakt. Skriv ut. Lyssna.
Psykiatri akut lund

Som enda universitet i Sverige kan vi erbjuda program som leder till agronomexamen.

Förslaget från SLU om att ta bort agronomprogrammet kommer leda till att titeln agronom urvattnas, även om förslaget lyfter möjligheten att fortsättningsvis ta ut en agronomexamen. Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - husdjur EX0872, 30171.1819 30 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad - Kursledare = Anna Maria Johansson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2019-06-02 - 2019-09-22 Antal svar 5 Studentantal 21 Svarsfrekvens 23 % Obligatoriska standardfrågor 1.
Henrik henriksson linkedin

ingvar björkeson iliaden
utbildning internrevision iso
malmö parkeringsnorm
ansokan hogskolan
kaninkolo hämeenlinna

www.slu.se Prorektor KVALITETSRAPPORT 2018-11-29. Kvalitetssäkring av agronomprogrammet – mark/växt. Sammanfattning av kvalitetsdialogen 2018-09-28 Dialogen fokuserade på olika aspekter av programmets innehåll och genomförande (bl.a. den ”röda tråden”, progression och …

den ”röda tråden”, progression och … Självständigt arbete i Biologi, A2E - Agronomprogrammet - mark/växt EX0898, 10251.2021 30 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad - Kursledare = Ulf Grandin Värderingsresultat Värderingsperiod: 2021-01-10 - 2021-01-31 Antal svar 0 Studentantal 4 Svarsfrekvens 0 % Obligatoriska standardfrågor 1. Visionen från SLU om att fördubblat antal studenter till år 2027 är bra eftersom vi agronomer behövs inom många områden, men att göra detta genom att ta bort agronomprogrammet är fel. Förslaget från SLU om att ta bort agronomprogrammet kommer leda till att titeln agronom urvattnas, även om förslaget lyfter möjligheten att fortsättningsvis ta ut en agronomexamen. NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp POLMP Politicies Magisterprogrammet med miljöinriktning 210 HEC Denna bilaga till utbildningsplanen är fastställd av utbildningsnämnden den 29 maj 2008 att gälla från och med läsåret 2008/09.